Νευρομυϊκός υπέρηχος

Tί είναι ο νευρομυϊκός υπέρηχος;

Η υπερηχογραφία έχει καταλάβει τα τελευταία 30 χρόνια καίρια θέση στη διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς με παθήσεις των εσωτερικών οργάνων του ανθρωπίνου σώματος (π.χ. καρδιά, ήπαρ, νεφρά, θυρεοειδής αδένας κ.α.). Τα τελευταία 15 χρόνια ωστόσο,  η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη των υπερηχογραφικών συσκευών οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της ευκρίνειας, της διαγνωστικής ευαισθησίας, αλλά και της ποιότητας απεικόνισης, ακόμη και των πιο λεπτομερών δομών του ανθρωπίνου σώματος.
Ο νευρομυϊκός υπέρηχος αφορά τη χρήση συμβατικών τεχνικών υπερηχογραφικής απεικόνισης (B-mode, tissue harmoning imaging) με τη χρήση ωστόσο υψίσυχνων, ηχοβόλων κεφαλών (συχνότητα εκπομπής > 12Mhz). Η εφαρμογή υψίσυχνων, ηχοβόλων κεφαλών αυξάνει τη διακριτική ικανότητα, αλλά και τη λεπτομέρεια απεικόνισης των επιφανειακών δομών του ανθρωπίνου σώματος, ιδιαιτέρως των περιφερικών νεύρων και των μυών.

Τί είναι τα περιφερικά νεύρα και οι μύες;

Τα περιφερικά νεύρα εντοπίζονται στα άνω και κάτω άκρα και αποτελούν το μέσο μεταφοράς των εντολών του κεντρικού νευρικού συστήματος (εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού) στα μέλη του ανθρωπίνου σώματος.
Τα περιφερικά νεύρα διακρίνονται σε μικτά (υπεύθυνα για την κίνηση και την αίσθηση), αμιγώς κινητικά (υπεύθυνα μόνο για την κίνηση) και αμιγώς αισθητικά (υπεύθυνα μόνο για την αίσθηση).  Αποτελούνται δομικά από πολλαπλές νευρικές ίνες, οι οποίες περιβάλλονται από έναν λεπτό υμένα (περινεύριο).
Ο μυς αποτελεί με τη σειρά του τη θεμελιώδη κινητική μονάδα του ανθρωπίνου σώματος, αποτελούμενος από πλειάδα κυττάρων, που συνθέτουν με τη σειρά τους τις μυϊκές ίνες.  Η σύσπαση και κατά συνέπεια η κίνηση ενός μυός, αποτελεί το φυσιολογικό επακόλουθο της διέγερσης του μέσω των νεύρων.

Τι διαγνωστικές πληροφορίες αντλεί ο ιατρός από το νευρομυϊκό υπέρηχο;

Ο νευρομυϊκός υπέρηχος προσφέρει στον ιατρό χρήσιμες διαγνωστικές πληροφορίες σχετικά με:

  1. τη μορφολογία των περιφερικών νεύρων, με στόχο την αποκάλυψη εστιακών αλλοιώσεων (όπως στένωση,  οίδημα,  ατροφία ή υπερτροφία)
  2. την αιτία πίεσης ενός νεύρου (π.χ. από αιμάτωμα,  γάγγλιο ή ουλώδη ιστό κ.α.)
  3. τη μορφολογία ενός μυός, με αποκάλυψη εστιακών φλεγμονωδών ή ατροφικών αλλοιώσεων.

Τι προετοιμασία χρειάζεται για την πραγματοποίηση της εξέτασης;

Πριν από το νευρομυϊκό υπέρηχο δε χρειάζεται καμία απολύτως προετοιμασία. Η εξέταση πραγματοποιείται σε ύπτια θέση και σε συνθήκες πλήρους ηρεμίας. Συνιστάται η ενδυμασία με χαλαρά ρούχα (φόρμες ή ελαστικά μπλουζάκια) για την εύκολη αποκάλυψη του άκρου προς εξέταση.

Πότε χρειάζεται να πραγματοποιηθεί νευρομυϊκός υπέρηχος;

Oι σημαντικότερες ενδείξεις πραγματοποίησης του υπερήχου αυτού είναι:

  1. Σε συμπτώματα πίεσης ενός νεύρου (παγιδευτική νευροπάθεια), με στόχο την αποκάλυψη της αιτίας αυτής (π.χ. εύρεση της αιτίας του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα).
  2. Σε συμπτώματα μυϊκής πάθησης, για την αποκάλυψη φλεγμονωδών ή ατροφικών αλλοιώσεων
  3. Σε συμπτώματα πολυνευροπάθειας για την αποκάλυψη της κατανομής, της αιτίας αλλά και της βαρύτητας των δομικών βλαβών του νευρικού συστήματος.