Ο άνθρωπος επιδιώκει μέσα από το ταξίδι του στη ζωή να αποκρυπτογραφήσει τα μυστικά της αντίληψης, του συναισθήματος, της ελπίδας. Ο ανθρώπινος νους μας έχει επιτρέψει να αποκτήσουμε όλη τη σημαντική γνώση γύρω από τον κόσμο και τους εαυτούς μας, ωστόσο μας έχει αποκαλύψει ελάχιστες πληροφορίες γύρω από τον ίδιο ως έννοια. Η νευρολογία, έρχεται […]

Read More